Cégünk 2020. január 01.-2020.december 31. időszakára vonatkozó általános üzleti évet záró egyszerűsített beszámolóját és annak kiegészítő melléklettjét és taggyűlési határozatott annak elfogadásról tekinthető meg az alábbi linkeken.